Η ομάδα διοίκησης και τα στελέχη που την αποτελούν φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία του Πάρκου και της υποστήριξης των εγκατεστημένων επιχειρήσεων όσο και για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και για την προώθηση ενεργειών πολιτισμού στο χώρο του ΤΠΠΛ.

The management’s responsibilities includes the Park’s  smooth operation, hosted institutions’s support, creative activities development as well as cultural events promotion.

 

 

The Management

Assimakis Chadoumellis

Assimakis Chadoumellis

LTCP Site Manager
Mechanical Engineer, ΜΒΑ
Email
Olga Seni

Olga Seni

Cultural Events Manager & Project's consultant
Architect Engineer, MSc
Email
Kostas Aggelopoulos

Kostas Aggelopoulos

Lease Manager
Mining Engineer
Email


Vasileios Protonotarios

Vasileios Protonotarios

Chemical Engineer, PhD
Email
Despina Balopita

Despina Balopita

Cultural Events Manager
Museologist, MSc
Email
Eva Tsirou

Eva Tsirou

Secretary