Λαύριο, 02/07/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μικρού Οικοδομικού Έργου στο ΤΠΠΛ

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ισχύει έως τις 20 Ιουλίου και ώρα 16:00.
Πιέστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση.

 

Λαύριο, 19/06/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
"Για την εκτέλεση Εργασιών συντήρησης υφιστάμενου εξοπλισμού και προμήθεια νέου".
Το έργο αφορά στην εξασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών λειτουργίας
της πιλοτικής γραμμής των ερευνητικών έργων
SMARTFAN και REPAIR3D,
που εκτελούνται στο πλαίσιο του προγράμματος H2020.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ισχύει για 10 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της δημοσίευσης. Καταληκτική ημερομηνία 29/06/2020 και ώρα 16:00μ.μ.

Πιέστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση.