Ερευνητικά Έργα – Καινοτομία

Το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ), είναι μια πρωτοβουλία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με πολλαπλό ρόλο σε μια ιδιαίτερη περιοχή. Η ίδια η αποκατάσταση του χώρου της πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου αποτελεί ένα διαρκές πεδίο έρευνας σε πολλαπλούς τομείς της επιστήμης, της τέχνης και της ιστορίας. Η ιδιαίτερη φύση του βασίζεται στην, όχι παράλληλη, αλλά ενιαία και αλληλοεπιδρώσα ανάπτυξη του τεχνολογικού με το πολιτιστικό στοιχείο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ΤΠΠΛ επισκέπτονται συστηματικά μέλη επιστημονικών φορέων, διεθνείς επιχειρηματικές αποστολές, φοιτητές όλων των βαθμίδων, αλλά και περισσότεροι από πέντε χιλιάδες μαθητές ετησίως, από τη χώρα και το εξωτερικό.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,

Want To know About the Services We Provide?